Archive for December, 2009

Kiitos kaikille kalastuskaudesta 2009.

 | December 5, 2009 10:54 am

Kellokosken ja Kellokoski-Kaukas yhteisalueen väki haluaa kiittää kaikkia kalassa käyneitä ja kalastuksen alueella mahdollistaneita henkilöitä.

Kalastuskausi sujui mainiosti vaikka Kellokosken kalastusalueen avajaisissa kalantulo näytti nihkeältä. No, kala on joskus oikukas eikä ole aina ottipäällä. Itsekin aikaa joella viettäneenä ja muita kalastajia haastattaneena olen saanut käsityksen, että kalaa on tullut tasaisesti eri puolilta jokea. Kalojen jakautuminen tasaisesti eripuolille jokea selittyy ehkä sillä, että kaloja päästettiin jokeen seitsemässä eri paikassa. Kalanistutuksiakin oli useammin kuin edellisenä vuonna. Poikkeuksellista päättymässä olevalle kaudelle oli suurten kalojen osuus. Suurin ylössaatu kala oli 6,1kg kirjolohi ja tuo kala saatiin ylös perholla. Saamieni suurten kalojen saalisilmoitusten ja saalishuhujen perusteella näyttää siltä, ettei kaikkia suuria kaloja ole saatu rannan kuivemmalle puolelle. Seuraava kausi näyttää kalanistutusten osalta erittäin valoisalta. Istutuksia on tarkoitus järjestää useammin kuin päättyneellä kaudella ja mukana on jälleen hyvänkokoisia yksilöitä. Kalastusalueemme periaatteen mukaan kaikki lupaeurot siirtyvät jokeen eli kalastusluvan ostamalla varmistat kalojen riittävyyden joessa. Muistathan että väkäsettömien koukkujen käyttöä suositellaan koko kalastusalueella ja että pyydä ja päästä kalastus on myös sallittua!

Kalastajilta ja kalastajaryhmiltä saamamme palautteen avulla pyrimme kehittämään kalastusaluetta entistä monipuolisemmaksi. Kalastusalueelle on toivottu mm. laavuja, tulipaikkoja, parempaa alueen karttaa ja parkkipaikkoja. Parempi kartta on tulossa seuraavalle kaudelle ja karttaan on merkitty luvalliset parkkipaikat. Uutta karttaa tullaan levittämään lupamyyjiemme ja tämän sivuston kautta. Uuden kartan digitaalinen versio on mittakaavaltaan zoomailtava versio eli pystyt helposti tutkimaan kartan yksityiskohtia ja tulostamaan itsellesi halutunlaisen kartan mukaan kalareissulle. Laavu ja tulipaikka ovatkin pidemmällä tähtäimellä tavoitteissa. Niiden luvallinen toteuttaminen ei ole ihan yksinkertaista.

Talvi ja jääpeite eivät tarkoita kalastuskauden päättymistä. Muistathan että kausiluvalla 2009 on sallittua pilkkiä Kellokosken patoaltaan ja Omenalahden sillan välisellä alueella. Kauden 2009 kausilupa siis oikeuttaa pilkkimään keväiseen jäiden lähtöön asti. Ole kuitenkin varovainen jäiden kanssa. Virtaavan veden jää on erittäin petollista. Esimerkiksi nopeammin virtaavissa paikoissa ja patoluukkujen edustalla jää voi olla ohutta vaikka muualla se kestäisi ihmisen painon.

Kellokosken kalastuskunnan puheenjohtaja

Ari Ahtiainen