Archive for July, 2010

Ravustuskausi lähenee vääjäämättä

 | July 19, 2010 4:14 pm

Ravustus ei ole pitkiin aikoihin ollut mahdollistaKellokoskella Keravanjoen erityiskalastusalueella, koska kiinteiden pyydysten pitäminen ei ole ollut sallittua ja rapukantakin on ollut hyvin heikko. Tilanne on hiukan muuttunut, koska Kellokosken kalastuskunnan rapujaoston aktiivit ovat tinkimättömällä rapukannan elvytystyöllään saaneet joen rapukannan paremmalle tolalle.

Valtakunnan ravustuskausi alkaa 21.7 keskiviikkona kello 12.00 ja päättyy 31.10.2010.  Kellokosken kalastuskunnan ravustuskausi alkaa lupamerkkien hankinnalla ja mertojen desifioinnilla tai uusien mertojen hankinnalla. Yritetään ehkäistä rapuruton leviäminen ja pidetään pyyntivälineet puhtaina.

Ravustuslupia myy Rituliina Kellokoskella. Rituliina on asiamiesposti, joten sieltä voit hoitaa myös valtion kalastuksenhoitomaksun. Rituliina sijaitsee Kellokosken taajaman keskustassa ja puhelinnumero rituliinaan on 09-284212.

http://www.keski-uusimaa.fi/Uutiset/Paivan-puheenaihe/Kellokoskella-saa-ravustaa-taas-15-vuoden-tauon-jalkeen (Artikkelissa on ikävästi kuvattu onkija patoaltaalla. Onkiminen on sallittua 100m Niittykulman sillasta alavirtaan aina Omenalahden sillalle asti.)

Ravustuksen säännöt ja lupahinnat

1. Ravustus on sallittua Keravanjoella Niittykulman sillasta alavirtaan. Ravustaa saa ajalla 21.7 klo 12.00 – 31.10.2010.

2. Ravun alamitta on 10 cm, mitattuna pyrstön kärjesta tuntosarvien tyveen. Alamittaiset on vapautettava välittömästi vahingoittumattomina.

3. Rapumerrassa on oltava pintaan asti ulottuva naru ja narussa näkyvä koho, johon lupamerkki tulee kiinnittää.

4. Ravustukseen oikeuttavia lupamerkkejä myydään enintään kolme kappaletta/henkilö. Ravustavalla 18-64  vuotiaalla tulee olla maksettuna myös valtion kalastuksenhoitomaksu.

5. Lupahinnat kaudelle 2010 ovat 20 eur/rapulupa ja enimmäismäärä rapulupia on kolme kappaletta/henkilö.

6. Kalastuskunta varaa oikeuden muttaa näitä sääntöjä ravustuskauden aikana.

Kalastajien mielipiteitä valvonnasta selvitetään kyselyllä

 | July 1, 2010 7:15 pm


Kalatalouden Keskusliiton toteuttamassa internet-kyselyssä kartoitetaan tulevan kesän ajan kalastajien kokemuksia ja mielipiteitä kalastuksenvalvonnasta sekä kalastukseen liittyvistä säännöistä ja rikkomuksista.

Kyselyyn voi osallistua osoitteessa www.ahven.net/suomi/kysely_valvonta.php .

Kysely on osa suurempaa hanketta, jossa koulutetaan vesiemme kalastuksenvalvojista entistä asiantuntevampia ja asiakasta eli kalastajaa paremmin palvelevia. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö kalastuksenhoitomaksuvaroista.

Tämä kysely ei siis ole millään lailla sidoksissa Kellokoski-Kaukas-erityiskalastusalueeseen. Kysely on valtakunnallinen.