Archive for January, 2014

Ridasjärven valuma-alueen pienpetotilastot 2013

 | January 20, 2014 3:18 pm

pienpetotilasto2013 linkissä jossa näette koottuna kauden 2013 pienpetotilastot Ridasjärven valuma-alueelta. Ridasjärven kalastuskunta on perinteisesti ja perustellusti maksanut pienpeto-rahaa paikallisille metsästysseuroille ja hankkinut myös loukkukalustoa “lainata saa”-periaatteella.

Pienpedoista supi,minkki ja kettu ovat ne lajit, joista pienpetoraha on maksettu. Muista pienpedoista ei ole maksettu korvauksia.

Kun seurat ovat koonneet keskuudestaan  pyytäjien nimet,pyyntipaikat, ajankohdat,ja pyydettävien eläinten määrän ja lajin, niin seurat ovat voineet halutessaan anoa pienpetomaksuja tekemästään riistanhoitotyöstä.

Tämä luettelo ei sisällä kaikkia alueelta pyydettyjä pienpetoja, mutta edustaa suurempaa osaa alueen pyydetyistä pienpedoista, arviomme, että noin 20-40% tämän määrän lisäksi on pyydetty “muualla”, joita ei ole tilastoitu tai anottu pienpetomaksua.

Kalastuskunta tukee pienpetopyyntiä jotta alueen vesilinnuston pesintä ja poikastuotto onnistuisivat paremmin ja varmemmin. Vuotuisista sorsalupatuloista käytetään noin 15-30% pienpetomaksuihin, mikä on suurin yksittäinen panostus kalastuskunnan säännöllisissä, vuotuisissa menoissa.

Ridasjärven kalastuskunnan hoitokunta

Kalastuskelit jatkuvat ja jatkuvat

 | January 1, 2014 11:12 am

Kalastusalueen väki ja kalat toivottavat kaikille erinomaista uutta vuotta 2014.