Archive for May, 2016

Patoremontti alkaa Kellokoskella

 | May 10, 2016 10:36 pm

Kellokoskella alkaa patoremontti Ruukin padolla, keskustassa. Remontissa rakennetaan padon yläpuolelle ns. pohjapato, joka tulee jatkossa takaamaan minimivirtauksen Ruukin padolla. Itse patoon rakennetaan kalatie vaelluskalojen kulkuyhteyden palauttamiseksi. Muutostöiden jälkeen Haarajoen pato on viimeinen este kalojen vaellusyhteydelle mereen.

Tämän johdosta vedenpintaa lasketaan joen suvanto-osuudella (Niittykulman sillasta alaspäin) n. metrin verran. Tällä alueella kalastaminen muuttuu hankalaksi kesänajaksi, sillä veden pinnan lasku paljastaa n. 2-4 metriä mutaista rantapengertä. Lisäksi patoaltaalla on rakennustyömaan suojaksi aidat ja liikkumista alueella rajoitetaan.

Töiden arvioitu kesto on syyskuun loppuun.

Remontista johtuen kalastuskunta ei tee istutuksia remontin ajan suvantoalueelle ja istutukset tehdään vain kalastusalueen yläosiin.

Remontista johtuvasta haitasta kalastukselle on kalastuskunta päättänyt kalastusluvista seuraavaa vuodelle 2016:
MUSTATEKSTINEN LUPA (Niittykulman sillasta alavirtaan)
Aikuisten lupa 20 € (2015 35€)
Nuorten lupa 15€ (2015 25€)
Ravustuslupa 10 € (ei aluerajoituksia)
Katiskalupa 10 € (aluerajoituksia)

PUNATEKSTINEN LUPA (Koko alue)
Aikuisten lupa 40 € (2015 50 €)
Nuorten lupa alle 16v 30 € (2015 40 €)
Vuorokausilupa 10 €
Kännykkälupa 9,90 € (soittamalla numeroon 0606 0561448)

Kalastajille, jotka ovat ehtineet ostaa kalastusluvan ennen 4.5.2016 myönnetään pyynnöstä lupa vuodelle 2017 alennettuun hintaan. Näissä tapauksissa kalastuskunta pyytää olemaan yhteydessä lupamyynnistä vastaavaan Janne Saariseen (050 348 5853).